O Nadačním fondu Kapka naděje

Nadační fond Kapka naděje založila v září 2000 Vendula Svobodová (nyní Pizingerová) na základě své vlastní životní zkušenosti, ale také jako reakci na neutěšené poměry na dětské transplantační jednotce dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice v Motole.

Od této doby urazil fond velký kus cesty a záhy se profiloval jako společensky respektovaná, občansky podporovaná a odbornou veřejností vysoce hodnocená organizace.

Cílem NF Kapka naděje je shromažďování finančních prostředků určených zejména k zajištění léčebných, školních, kulturních a sociálních potřeb nemocných dětí, a to především těch postižených nádorovým onemocněním. Primárním cílem fondu je trvale a kontinuálně podporovat Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol a dětská oddělení regionálních nemocnic po celé České republice.

Mezi konkrétní aktivity fondu patří:

  • Pomoc při zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod
  • Pomoc v oblasti psychosociální péče
  • Pomoc při financování výstavby a přístrojového vybavení nové transplantační jednotky
  • Podpora vědeckých aktivit
  • Podpora regionálních nemocnic

„Kdyby naše činnost pomohla zachránit jen jediný dětský
život, tak to stojí za to. Myšlenku a poslání NF Kapka
naděje chci věnovat památce mé dcery Klárky.“
– Vendula Svobodová, zakladatelka NF Kapka Naděje

Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol

Klinika dětské hematologie a onkologie FN Motol se zaměřuje na diagnózu, léčbu a výzkum nádorových onemocnění dětského věku a nezhoubných krevních onemocnění, jako jsou anémie, krvácivé stavy a vrozené poruchy srážení krve (hemofilie). Dále se zde léčí řada onemocnění vyžadujících transplantaci kostní dřeně, jako jsou vrozené poruchy imunity nebo metabolické vady. S počtem cca 300 nově diagnostikovaných pacientů se zhoubným nádorem za rok se jedná o největší pracoviště svého druhu v České republice.

Součástí kliniky je jednotka pro transplantaci kostní dřeně, kde ročně podstoupí tento náročný léčebný zákrok přibližně 50 dětských pacientů z celé České republiky. Významnou součástí kliniky jsou též výzkumné laboratoře, zkoumající etiologii a patogenezi dětské leukémie a nejčastějších solidních nádorů dětského věku.

Klinika má navázánu úzkou mezinárodní spolupráci s řadou zejména evropských center dětské onkologie a hematologie a účastní se mezinárodních multicentrických studií a výzkumných projektů. Její pracovníci jsou aktivními členy výborů mezinárodních společností včetně mezinárodní společnosti pro dětskou onkologii SIOP.

I díky vám jsme vybrali již 1 376 160 Kč pro Nadační fond Kapka naděje. Děkujeme!

Nadační fond kapky naděje

Revoluční 1200/16
110 00 Praha 1

Tel.: +420 222 312 335
Mobil: +420 721 342 785
E-mail: info@kapkanadeje.cz

www.kapkanadeje.cz
www.facebook.com/kapkanadeje