Grafologický rozbor písma, výklad tarotových karet či rozbor a vyhodnocení aury a čaker písemně e-mailem

290 Kč 500 Kč

Vyprší za 39 hodin 06 minut 10 / 200

Nehodnoceno

U tohoto provozovatele nakoupilojiž více než 1 zákazníků.

Diskuze (0)

Varianty voucheru (4)

1
Rozbor a vyhodnocení aury a čaker
290 Kč 500 Kč
2
Grafologický rozbor písma základní - určení temperamentu a typologie člověka
320 Kč 500 Kč
3
Grafologický rozbor písma rozšířený (v kombinaci s kresebnými testy) - podrobný výklad ke všem oblastem života
512 Kč 800 Kč
4
Výklad z tarotových karet
320 Kč 500 Kč
Zobrazit další 1 varianty

Platnost voucheru

Do 30. 1. 2020

Podmínky slevy

 • Počet voucherů na osobu neomezen
 • Objednávky provádějte písemně na e-mailu: hana.noskova1@seznam.cz nebo telefonicky na: +420 720 269 243 mezi 9.-18. hodinou
 • Od 10. do 20. 8. 2019 lze objednávat pouze písemně

Kde uplatnit vouchery

Studio Hanka - grafologie a tarot
Tel.: +420 720 269 243
E-mail: hana.noskova1@seznam.cz
www.grafologie-tarot.cz

Provozní doba:
Po-Pá: 09:00-18:00

Důležité informace

 • Grafologický rozbor písma, výklad karet, rozbor a vyhodnocení aury a čaker
 • Rozbor písma pomůže k poznání osobnosti, k lepší orientaci v sobě samém
 • Tarot naznačí cestu, ujasní myšlenky a pocity, dá možnosti k rozhodnutí
 • Kresba aury odhalí současný stav všech oblastí života, upozorní na bloky
 • Rozbory a odpovědi na otázky dostanete vždy písemně do 10 dnů e-mailem

Jste ve složité životní situaci, stojíte před náročným rozhodnutím? Nechte si vyložit karty a udělat rozbor

Životní energieGrafologický rozbor Tarotové karty

Následující vám pomůže také, pokud chcete lépe poznat sebe sama, nebo byste „jen“ rádi udělali něco pro svou pohodu, věřím, že jste zde správně a najdete, co hledáte.

Rozbor a vyhodnocení aury a čaker

Kresba aury odhalí momentální stav ve všech oblastech života – oblast psychiky, emocí, financí, lásky, zdraví. Upozorní na možné bloky. Vyhodnocením kresby lze správně nasměrovat cestu k vylepšení celkového stavu člověka. Kresba čaker ukáže fungování našich energetických center, možnosti k jejich vyladění.

K výkladu na dálku potřebuji:

 • Datum narození a jméno dané osoby
 • Dále tři dobře formulované otázky – to, co vás nejvíce zajímá

Čakry Aura Čakry AuraBarvy

Grafologický rozbor písma

Není mým cílem vypisovat a objasňovat do detailů, co všechno v sobě slovo grafologie skrývá. Stručně se dá říci, že grafologický rozbor písma pomůže k poznání a rozkrytí osobnosti pisatele, k lepší orientaci v sobě samém. Dají se určit silnější a slabší stránky v nás, lze usoudit také na převažující způsoby chování a jednání v soukromém, společenském i pracovním životě. S výraznou přesností se dá také určit typ temperamentu, vůle, schopnost empatie a další složky osobnosti.

Nabízím:

 • Partnerské rozbory písma
 • Pracovní rozbory písma
 • Rozbory písma pro zdravotně postižené
 • Staré dopisy – vy a vaši předci

Co od Vás k rozboru potřebuji?

K rozboru je nutná alespoň polovina stránky A4 psaná na nelinkovaném papíru, popřípadě další ukázky jako pracovní a osobní poznámky, pohledy, dopisy… Dále je třeba uvést věk, pohlaví, dosažené vzdělání, profesi, zda je pisatel pravák nebo levák a samozřejmě vše, co vás zajímá a co považujete za důležité doplnit. Důležité je také text podepsat.

Text má být psán volně (ne opisovaný nebo diktovaný) a za standardních podmínek – ne pod vlivem silného stresu (např. nemocnice), léků, alkoholu a jiných omamných látek. Výjimkou je pochopitelně rozbor pro zdravotně postižené a dlouhodobě nemocné a také grafologické rozbory starých dopisů, kde nemůžeme ovlivnit jejich vznik. Na tyto skutečnosti je však vždy třeba upozornit ještě před rozborem.

Psaný text pro rozbor Psaný text pro rozbor

Kresebné testy – doplněk pro rozšířený grafologický rozbor

Kresebné testy, podobně jako naše písmo, odhalují nevědomé psychické tendence a jsou vhodným doplňkem jak grafologických rozborů, tak poradenství. Jako důležitý nástroj sebepoznání podobně jako písmo odhalují řadu aspektů našeho psychického života, který pak ovlivňuje náš život.

U kresebných testů jsou přesně vymezena témata kresby, která jsou nejlépe vhodná k poznání sebe sama. Je to kresba postav – muže a ženy a tzv. baumtest, neboli kresba stromu, dále také kresba domu a různé kombinace těchto témat. Na těchto kresbách jsou poté hodnoceny předem vymezené znaky, jako např. velikost, umístění v ploše papíru, a řada dalších. U kresby stromu může být hodnoceno až 59 znaků, jejichž celkové hodnocení poté dává výsledný obraz struktury osobnosti kreslícího.

Kresba postav muže a ženy

Kresba postav patří k nejpoužívanějším tématům u kresebných testů. Rozbor kresby odhaluje především náš vztah k mužům a ženám, ukazuje nám míru mužské a ženské role v našem životě, podává komplexní informaci o naší struktuře osobnosti a jejích konfliktech.

Baumtest – kresba stromu

Strom je jedním z nejstarších používaných symbolů lidstva, proto v určitém ohledu představuje ideální kresebné téma pro tento typ testů. Kresba stromu odráží nevědomé psychické tendence a rozkrývá strukturu naší osobnosti (tendence v chování, jednání, sociabilita, vlivy z dětství…)

Co je ke kresebným testům potřeba?

 • Nakreslete postavu muže a ženy na nelinkovaný papír velikosti A4.
 • Nakreslete jakýkoliv nejehličnatý strom na nelinkovaný papír velikosti A4.
 • Nakreslit můžete také kombinaci, tedy postavu muže a ženy + strom, opět na nelinkovaný papír velikosti A4.
 • Výtvarné nadání zde vůbec nerozhoduje!

Kresba Kresba

Výklad z tarotových karet

Jsou období v našem životě, kdy se nám vše zdá nejisté a plné pochybností, jsme postaveni před nelehká rozhodnutí a potřebujeme si vše ujasnit. V takových chvílích většinou hledáme nějaký zdroj inspirace - „paprsek světla“ - který by do našeho tápání vnesl pochopení a naznačil odpovědi na otázky: „Co bude s mou budoucností?“, „Co moje zdraví, partnerství, finanční situace?“, „Bude se dařit mým dětem?“, „Co se stane, když se rozhodnu tak…, zvolím ono…?“

Odpovědi na tyto a mnohé další otázky týkající se vašeho života vám mohou pomoci rozkrýt tarotové karty. Tarot nám naznačuje vhodnou cestu, pomáhá ujasnit si naše myšlenky a pocity a dává nám možnosti, vše ale zároveň záleží na našem rozhodnutí.

Tarotové karty

Tarot

 • Vše co je obsaženo v nás i mimo nás
 • Energie, síla, pravda, emoce, vztahy, zdravotní stav, možnosti - na vše je otázka a odpověď

V praxi se mi velmi osvědčilo kombinovat výklad tarotových karet s dalšími metodami, především s psychografickou kresbou, kresbou aurogramu a čaker, numerologií a lunárním znamením osoby, o kterou ve výkladu jde. Karty samy o sobě dokáží ukázat odpovědi na vaše otázky, pokud se ale jedná o složitější problém, nebo potřebu hlubšího vhledu do situace, mohou být tyto další metody velmi užitečné. Přestože všechny vedou ke stejnému výsledku, jejich rozdílnost ukazuje různé úhly pohledu na daný dotaz/problém/situaci, což může být velmi užitečné…

Co je potřeba k výkladu karet?

 • Vaše přesně formulované otázky
 • Dobré je uvést datum narození Vás a popřípadě také osob, kterých se otázky budou týkat (partner, rodiče, děti…)
 • Odeslat na emailovou adresu

Energie

Studio Hanka - grafologie a tarot

Jmenuji se Hana Nosková, narodila jsem se ve znamení Lva. V případě poradenství vycházím z rozborů písma, výkladu tarotových karet, využívám také kresebných testů a souvisejících metod. Grafologické rozbory a výklady karet dělám zatím ve svém volném čase, není to moje zaměstnání. Myslím a cítím, že mi to umožňuje potřebný odstup a nadhled.

Vzdělání grafologa jsem získala v grafologické a psychologické společnosti Calix Praha pod vedením Mgr. Jiřího Siřínka, Mgr. Heleny Kolářové a Ing. Evy Boháčkové. Toto studium je zakončeno diplomem, který mě opravňuje k práci grafologa. Pro výklad tarotových karet jsem získala potřebné znalosti a dovednosti pod vedením lektorky Dany Müllerové na kurzu výkladu tarotových karet.

Hana Nosková Květ života

Studio Hanka - grafologie a tarot Logo
Tel.: +420 720 269 243
E-mail: hana.noskova1@seznam.cz
www.grafologie-tarot.cz

Dozvěděli jste se všechno, co jste potřebovali?
Jak se vám líbí celkové zpracování této akce?
špatné
dobré
výborné
Jsou v akci všechny informace, které potřebujete?
Co Vám v naší nabídce chybí?
Na vaše otázky odpovíme do 2 pracovních dnů
od 290 Kč

Vyprší za 39 hodin 06 minut 10 / 200

1
Rozbor a vyhodnocení aury a čaker
42 % | 500 Kč| 9 / 50 zákazníků
Koupit za 290 Kč
2
Grafologický rozbor písma základní - určení temperamentu a typologie člověka
36 % | 500 Kč| 0 / 50 zákazníků
Koupit za 320 Kč
3
Grafologický rozbor písma rozšířený (v kombinaci s kresebnými testy) - podrobný výklad ke všem oblastem života
36 % | 800 Kč| 0 / 50 zákazníků
Koupit za 512 Kč
4
Výklad z tarotových karet
36 % | 500 Kč| 1 / 50 zákazníků
Koupit za 320 Kč